Βλέπετε μια παλιά εκδήλωση. Η πώληση εισιτηρίων και η υποβολή εργασιών έχουν κλείσει.

7o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Πατησίων 76, Αθήνα)

Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016 - Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016

Online Υποβολή Εργασίας

Η προθεσμία Online υποβολών εργασιών έληξε στις Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016 11:59:00 μμ (GMT +00:00).

Δεν είναι δυνατή η υποβολή νέων εργασιών.